Εκδρομή Γυμνασίου Ιάσμου στη Θεσσαλονίκη

Παραλαβή πτυχίων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2012

Συνημμένα: 

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ περιόδου Μαϊου 2013

Συνημμένα: 

Εκδρομή 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στη Θάσο

Εκδρομές 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Εκδρομή Γυμνασίου Ν. Καλλίστης στη Θάσο

Εκδρομή 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής στους Φιλίππους

Εκδρομές Γυμνασίου Ξυλαγανής

Εκδρομή 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Λετονία

Εκδρομή Λυκείου Ιάσμου στη Λυών

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS