Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης

Εκδρομή 3ου Λυκείου Κομοτηνής στο CERN (Γενεύη)

Εκδρομή Γυμνασίου Ξυλαγανής στην Ελευθερούπολη Καβάλας

Εκδρομή Λυκείου Σαπών στα Ιωάννινα

Εκδρομή Γυμνασίου Νέας Καλλίστης στην Κοσμόπολη (Κομοτηνή)

Εκδρομή 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη

Εκδρομή 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη

Εκδρομή Γυμνασίου Σαπών στο Σέλι

Εκδρομή Λυκείου Σαπών στην Πράγα

Εκδρομή 1ου Λυκείου Κομοτηνής στη Βουλή

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS