Διαδικασία επιλογής μαθητών στα Μουσικά Σχολεία

Ημερίδα για την τοπική ιστορία

Εκδρομές 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Εκδρομή Γυμνασίου Ιάσμου στη Θεσσαλονίκη

Παραλαβή πτυχίων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2012

Συνημμένα: 

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ περιόδου Μαϊου 2013

Συνημμένα: 

Εκδρομή 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στη Θάσο

Εκδρομές 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής

Εκδρομή Γυμνασίου Ν. Καλλίστης στη Θάσο

Εκδρομή 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής στους Φιλίππους

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS