Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία

Εκδρομή 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Εκδρομή Μειονοτικού Λυκείου Κομοτηνής στην Κοζάνη

Εκδρομή 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στην Καστοριά

Εκδρομή 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Εκδρομή Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στην Κων/πολη

Μετακίνηση Γυμνασίου Ιάσμου στην Κομοτηνή

Συνημμένα: 

Ανακοινοποίηση στο ορθό Πίνακα Φιλολόγων ενισχυτικής διδασκαλίας

Εκδρομή 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής στην Κωνσταντινούπολη

Τελικοί πίνακες επιλογής εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS