Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023

Προθεσμία Τρίτη 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Συνημμένα: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα το συνεντεύξεων, για τους υποψήφιους ιεροδιδάσκαλους στη Μουφτεία Κομοτηνής, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Πειραματικών Σχολείων της ΔΔΕ Ροδόπης, με αναπλήρωση

Προσκλαλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες των προκηρυσσόμενων θέσεων να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ροδόπης, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό, από σήμερα Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 έως και την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ., για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021.
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022-2023

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν για το σχολικό έτος 2022-2023 θα παρουσιαστούν από 05-06/09/2022 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, κατά τις ώρες 08.30-13.30. Την ημέρα πρόσληψης, θα έχουν μαζί τους σε κλειστό φάκελο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην ανακοίνωσή μας, και θα τα παραδώσουν στον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας. Όσοι αναπληρωτές/τριες έχουν δουλέψει στη Δ/νσή μας, την τελευταία διετία, θα προσκομίσουν μόνο:
1.τα έγγραφα των ιατρών, 2.πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3.αντίγραφο της τελευταίας βεβαίωσης προϋπηρεσίας, 4.τις υπεύθυνες δηλώσεις και ό,τι άλλο έγγραφο προκύψει που αλλάζει κάτι στα ατομικά ή μισθολογικά σας στοιχεία.
Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν για την παράλληλη στήριξη, την ειδική αγωγή, ως Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα ΕΣΠΑ.
Όλοι οι αναπληρωτές, ανεξαιρέτως, οφείλουν μέχρι την Παρασκευή 02/09/2022 και ώρα 10:00π.μ. να στέλνουν συμπληρωμένο το έντυπο με την ένδειξη ΕΡΓΑΝΗ, στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης: mail@dide.rod.sch.gr.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Ροδόπης, με αναπλήρωση

Καλούνται εκ νέου οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες των προκηρυσσόμενων θέσεων με οποιαδήποτε σχέση (οργανικά, απόσπαση, προσωρινά κλπ) να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ροδόπης, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό, από σήμερα Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 έως και την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.
Εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την προηγούμενη πρόσκληση (Φ.1.2/3921/17-08-2022), πριν τις τοποθετήσεις από το ΠΥΣΔΕ και εφόσον τοποθετήθηκαν στο σχολείο για τη θέση του οποίου εκδήλωσαν ενδιαφέρον, παρακαλούνται να ενημερώσουν με μια απλή υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ αν η επιθυμία τους για την κάλυψη της αντίστοιχης θέσης εξακολουθεί να ισχύει.
 

Συνημμένα: 

Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Μετά τη συνεδρίαση της 23ης Αυγούστου 2022 του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της ΔΔΕ Ροδόπης.
Σημειώνεται πως αποφασίστηκε οι μερικές διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου να εξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Οι εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν ωράριο και κατέθεσαν ήδη δήλωση προτιμήσεων δε χρειάζεται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση παρά μόνο αν θέλουν να τροποποιήσουν την αρχική τους δήλωση. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που μετά την τοποθέτηση τους δε συμπληρώνουν ωράριο θα κληθούν από τη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ να δηλώσουν προτιμήσεις με την έναρξη του διδακτικού έτους.
 

Πίνακας υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στη Μουφτεία Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με απόσπαση εκπαιδευτικών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 17/08/2022 έως Κυριακή 21/08/2022 στις 23:59.
Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση  απόσπασης ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμας στο ΕΠΕΣ της Σχολικής μονάδας στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

 

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στην περιοχή Ροδόπης (γενικής παιδείας και μουσικοί) να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης από  Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 (ώρες 9:00 με 14:00) προκειμένου να ορκιστούν και να αναλάβουν καθήκοντα.
Κατά την προσέλευση τους απαιτείται να προσκομίσουν εγγράφως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να έχουν μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Ροδόπης, με αναπλήρωση

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ροδόπης, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό, από σήμερα Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 έως και την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022, για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021.
Η θητεία θα ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.
 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS