Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη

Τελικός πίνακας αιτούντων εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στα εναπομείναντα τμήματα υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, κατά το σχολικό έτος 2018-2019

Επισυνάπτεται πίνακας με τις σχολικές μονάδες, που διαθέτουν τμήματα υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών για την απόκτηση του ΚΠπ και δεν καλύφθηκαν με εκπαιδευτικό προσωπικό. Για αυτές τις σχολικές μονάδες αναμένεται σχετική εγκύκλιος.

Πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών ΚΠπ

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται νέος πίνακας επιλεγέντων για τα τμήματα ΚΠπ που θα λειτουργήσουν σε σχολεία του Ν. Ροδόπης, μετά από την αποδοχή της αντίστοιχης θέσης από τους υποψήφιους εκπαιδευτικους. 
Λόγω άρνησης αποδοχής θέσης δεν καλύφθηκαν τα τμήματα του 4ου Γ/σίου και του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής.
Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να προσέλθουν στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης για την υπογραφή των συμβάσεων τους από τις 03-01-2019 έως και τις 07-01-2019.
Από τις 08-01-2019 θα ξεκινήσει η λειτουργία των τμημάτων ΚΠπ σύφωνα με το προγραμμα που θα διαμορφωθεί από τις σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: 

Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί για τα τμήματα ΚΠπ Ροδόπης

Από τη διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται πίνακας των επιλεγέντων εκπαιδευτικών για τα τμήματα ΚΠπ που θα λειτουργήσουν στη Ροδόπη το 2018-2019 καθώς και οι σχολικές μονάδες  στις οποίες τοποθετήθηκαν, με βάση τη σειρά των υποψηφίων στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και τις προτιμήσεις τους.
Με την κατανομή αυτή καλύπτονται όλες οι σχολεικές μονάδες στις οποίες θα λειτουργήσουν τμήματα ΚΠπ.
Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Ροδόπης ηλεκτρονικό μήνυμα (mail@dide.rod.sch.gr) στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης για το λόγο αυτό παρακαλούμε να επιβεβαίωνεται τη λήψη του μηνύματος καλώντας στο 2531029555 (κ. Κολάτσου Παναγιώτα).

Τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων ΚΠπ

Δεύτερο Newsletter για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 ACT με θέμα την προώθηση των θεμελιωδών αξιών μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης που αφορούν την πολυμορφία στο μαθησιακό περιβάλλον

Επισυνάπτεται το δεύτερο Newsletter για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 ACT, που αποτελεί σύμπραξη τεσσάρων χωρών, Γαλλίας, Ελλάδας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου και έχει ως θέμα προτεραιότητας την προώθηση των θεμελιωδών αξιών μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης που αφορούν την πολυμορφία στο μαθησιακό περιβάλλον.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα Πιστοποίησης Α’ ΚΑΙ Β’ φάσης του Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας και των πιλοτικών τάξεων Μαθητείας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων αποφοίτων από 17-12-2018 έως και 8-1-2019
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών από 17-12-2018 έως και 8-1-2019
Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων της ΠΔΕ ΑΜΘ.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ΔΔΕ Ροδόπης

Η ΔΔΕ Ροδόπης συμμετέχει στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής για τα Χριστούγεννα του 2018. Συγκεκριμένα, μουσικές μαθητικές ομάδες (3ο και 4ο Γυμνάσια Κομοτηνής, Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής) θα τραγουδήσουν και θα παίξουν μουσική την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 μετά τις 10.30 στην Οδό Βενιζέλου.

Εκδρομή Μειονοτικού Σχολείου Κομοτηνής στην Ιταλία ή Ουγγαρία

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Επισυνάπτεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η εγκύκλιος λειτουργίας του προγράμματος και ο πίνακας με τα τμήματα ΚΠπ που θα λειτουργήσουν στη Ροδόπη το σχολικό έτος 2018-2019.
Ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 

Σελίδες

Εγγραφή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης RSS