Τελικός αναμορφωμένος πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφίων διευθυντών