Συγκρότηση επιτροπών για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων της ΔΔΕ Ροδόπης