Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και ΕΚ υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών της ΔΔΕ Ροδόπης.