Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

Καλούμε
Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με οργανική στις παρακάτω σχολικές μονάδες και  πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018, να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους σε  Κενές ή Κενούμενες Θέσεις Υποδιευθυντών/ντριων των σχολικών μονάδων του παρακάτω πίνακα στη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. 

1. 2ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β)
2. ΕΣΠ. Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)
3. ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)
4. 1ο ΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ)
5. Γ/ΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)
6. ΓΕΛ ΙΑΣΜΟΥ (1 ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, έως την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης.

 

Κατηγορία: