Προκήρυξη ΑΣΕΠ - Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ

Έναρξη διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  συμμετοχής (στο Α.Σ.Ε.Π.) αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
 
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (στις ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.
 
Συνημμένα:
1.ΑΣΕΠ – Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής
2.ΥΠΠΕΘ – Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών
3.Ειδική έντυπη αίτηση (υπόδειγμα)

Κατηγορία: