Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων

Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874/03-05-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα “Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων