Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΕΜ16.00 (Γκάιντα)

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων εμπειροτεχνών με ειδίκευση στη Γκάιντα.

Συνημμένα: 
Κατηγορία: