ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων μαθητευομένων της γ΄ φάσης του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας