Μετακίνηση 4oυ Γυμνασίου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη