Μετακίνηση 2ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ