Μετακίνηση 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στην Ιταλία (ανακοινοποίηση)