Μετακίνηση καθηγητών του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στο Βερολίνο