Λειτουργικά κενά – δηλώσεις τοποθέτησης και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ διδ. έτους 2015-2016

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση μέχρι και την Τρίτη 08/09/2015.

  1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ροδόπης
  2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
  3. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι (και εξακολουθούν να είναι και λειτουργικά υπεράριθμοι) και επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο
  4. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ροδόπης

Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/03-09-2015 Πράξη του κατάρτισε πίνακα με τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώνουν όλα τα σχολεία του Νομού, ακόμα και αυτά που δεν εμφανίζουν κενό καθώς μπορεί να προκύψουν αλλαγές είτε λόγω νέων αναγκών των σχολείων είτε λόγω μετακίνησης εκπαιδευτικών με απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα και ενυπόγραφα οι καθηγητές του σχολείου σας ότι έλαβαν γνώση, με ευθύνη των  Διευθυντών.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε αυτοπροσώπως στα Γραφεία της ΔΔΕ Ροδόπης, είτε μέσω του σχολείου τους, είτε με φαξ στο 2531028469, είτε με E-mail στο mail@dide.rod.sch.gr.