Εκπαιδευτική επίσκεψη 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη