Εκπαιδευτική επίσκεψη Γυμνασίου Σαπών στην Αλεξανδρούπολη