Εκδρομή 4ου Γυμνάσιου Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη