Εκδρομή 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Βουλή των Ελλήνων