Εκδρομή 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στους Φιλίππους - Καβάλα