Εκδρομή Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στην Φιλιππούπολη