Εκδρομή μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής στην Ιταλία