Εκδρομή Ιεροσπουδαστήριου Κομοτηνής στην Αλιστράτη