Διδακτική επίσκεψη Μειονοτικού Λυκείου Κομοτηνής στην Αλεξανδρούπολη