Δελτίο Τύπου της ΔΔΕ Ροδόπης για τις εξετάσεις ΚΠΓ Νοεμβρίου 2012