Αναμορφωμένοι πινάκες κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια υποψηφίων για τις θέσεις υπευθύνων ΦΑΣΧΑ και ΕΚΦΕ και πρόγραμμα συνεντεύξεων

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται πως το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης κατά τη συνεδρίαση του στις 27-02-2019 (Πράξη 5η) εξέτασε τις ενστάσεις, κατάρτισε αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια και διαμόρφωσε πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων Φ.Α.ΣΧ.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε.
Σημειώνεται πως υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

Κατηγορία: