Ίδρυση Εσπερινού Γενικού Λυκείου Κομοτηνής

Από το σχολικό έτος 2017 - 2018 θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Κομοτηνής. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο που επισυνάπτεται.

Κατηγορία: