Ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής

Από το σχολικό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο που επισυνάπτεται.

Κατηγορία: