Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας 2016-2017

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ροδόπης την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 για να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης.