Τοποθέτηση εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης ή από διάθεση

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με την συνημμένη απόφαση οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις είτε μία από τις ημέρες που λειτουργούν τα σχολεία (κάθε Πέμπτη) μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου είτε στις 02-09-2019. Η τοποθέτηση ισχύει από την ημερομήνιά έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης.
Σχετικά με την θερινή υπηρεσία, μετά από απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Ροδόπης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν κάνει ακόμη τη θερινή τους υπηρεσία, θα κάνουν κανονικά υπηρεσία όπως είχε αποφασιστεί και οριστεί από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων στις 28-06-2019, δηλαδή στην παλιά τους θέση (οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση).

Κατηγορία: