Συγχαρητήρια μηνύματα της Διευθύντριας της ΔΔΕ Ροδόπης για τη συμμετοχή και διάκριση σχολείων της Ροδόπης σε διαγωνισμούς