Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών από βελτίωση ή διάθεση - Ενημέρωση για τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

  1. Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ροδόπης ανακοινώνεται πως το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης με την υπ' αρ. 17/25-07-2019 πράξη του προχώρησε στην πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών μετά από βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση ή μετάθεση συμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν με νέα ανακοίνωση να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες οργανικές τους θέσεις μετά την επικύρωση της πρότασης αυτής και την έκδοση της ανάλογης απόφασης από τον Περ/κο Δ/ντη Εκπ/σης ΑΜΘ.
  2. Σχετικά με τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά και τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ αποφασίστηκε οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών να κατατίθενται (ή να αποστέλλονται) στη Δ/νση Δ.Ε. Ροδόπης από τις 05-08-2019 έως τις 30-08-2019. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στις 05-08-2019 με αναλυτικές οδηγίες καθώς και ενδεικτικός πίνακας κενών.
Κατηγορία: