Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023

Προθεσμία Τρίτη 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Συνημμένα: 
Κατηγορία: