Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Ροδόπης, με αναπλήρωση

Καλούνται εκ νέου οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες των προκηρυσσόμενων θέσεων με οποιαδήποτε σχέση (οργανικά, απόσπαση, προσωρινά κλπ) να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ροδόπης, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό, από σήμερα Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 έως και την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.
Εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την προηγούμενη πρόσκληση (Φ.1.2/3921/17-08-2022), πριν τις τοποθετήσεις από το ΠΥΣΔΕ και εφόσον τοποθετήθηκαν στο σχολείο για τη θέση του οποίου εκδήλωσαν ενδιαφέρον, παρακαλούνται να ενημερώσουν με μια απλή υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ αν η επιθυμία τους για την κάλυψη της αντίστοιχης θέσης εξακολουθεί να ισχύει.
 

Συνημμένα: 
Κατηγορία: