Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Πειραματικών Σχολείων της ΔΔΕ Ροδόπης, με αναπλήρωση

Προσκλαλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες των προκηρυσσόμενων θέσεων να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ροδόπης, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό, από σήμερα Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 έως και την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 1:00 μ.μ., για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021.
 

Κατηγορία: