Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ , Β’ και Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2019-2020.

Την Δευτέρα 23-09-2019 θα διεξαχθούν κατατακτήριες εξετάσεις στο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κομοτηνής για την πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων του σχολείου, για το σχολικό έτος 2019 – 2020:

  1. εννέα (09) θέσεις στη Β’ Γυμνασίου,
  2. δέκα (10) θέσεις στη Γ’ Γυμνασίου,
  3. δέκα (10) θέσεις στην Α’ Λυκείου,
  4. δέκα (10) θέσεις στη Β’ Λυκείου,
  5. πέντε (05) θέσεις στη Γ’ Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο χώρο του σχολείου από την Πέμπτη 12-09-2019 έως και την Παρασκευή 20-09-2019.