Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή-επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής στην Ξάνθη(Το σπίτι της σκιάς) και στο Πόρτο Λάγος (Άγιος Νικόλαος)