Παραλαβή Δικαιολογητικών Πρόσληψης Ιεροδιδασκάλων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 112944/Θ1/12 - 7 -2019 έγγραφο του τμήματος Μουσουλμανικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, η υπηρεσία μας θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την Πρόσληψη Ιεροδιδασκάλων του σχολικού έτους 2019-2020 από σήμερα Παρασκευή 12-7-2019 έως και την Πέμπτη 1-8-2019 και ώρα 12:00 μ.μ.