ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022-2023

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν για το σχολικό έτος 2022-2023 θα παρουσιαστούν από 05-06/09/2022 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, κατά τις ώρες 08.30-13.30. Την ημέρα πρόσληψης, θα έχουν μαζί τους σε κλειστό φάκελο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην ανακοίνωσή μας, και θα τα παραδώσουν στον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας. Όσοι αναπληρωτές/τριες έχουν δουλέψει στη Δ/νσή μας, την τελευταία διετία, θα προσκομίσουν μόνο:
1.τα έγγραφα των ιατρών, 2.πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3.αντίγραφο της τελευταίας βεβαίωσης προϋπηρεσίας, 4.τις υπεύθυνες δηλώσεις και ό,τι άλλο έγγραφο προκύψει που αλλάζει κάτι στα ατομικά ή μισθολογικά σας στοιχεία.
Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν για την παράλληλη στήριξη, την ειδική αγωγή, ως Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα ΕΣΠΑ.
Όλοι οι αναπληρωτές, ανεξαιρέτως, οφείλουν μέχρι την Παρασκευή 02/09/2022 και ώρα 10:00π.μ. να στέλνουν συμπληρωμένο το έντυπο με την ένδειξη ΕΡΓΑΝΗ, στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης: mail@dide.rod.sch.gr.

Κατηγορία: