Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων και δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση-δήλωση τοποθέτησης προκειμένου να γίνει η ρύθμιση της υπεραριθμίας τους, μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019. Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.
Τονίζεται πως λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 οι υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθετήσεις των υπεραρίθμων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας) θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δοθεί εξαίρεση από το Σ.τ.Ε. στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα για την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών.

Κατηγορία: