ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προσδιορισμός οργανικών κενών και υπεραριθμιών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ78 ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ11
Το ΠΥΣΔΕ Ροδόπης μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε στον υπολογισμό των κενών και των υπεραριθμίων στα σχολεία του νομού (πλην του Μουσικού Σχολείου και των σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) ανά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.
Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και με e-mail στο mail@dide.rod.sch.gr ή με fax στο 2531028469.

Κατηγορία: