Μετακίνηση 4ου Γυμνασίου Κομοτηνής στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης