Μετακίνηση 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στο Μιλάνο της Ιταλίας