Μετακίνηση 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής προς και από αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης