Μετακίνηση 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στη Θεσσαλονίκη