Μετακίνηση του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής στη Βαρκελώνη (Ισπανία) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS + «Κινητικότητα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών ΚΑ1