Μετακίνηση του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής στο Αφιόν Καραχισάρ Τουρκίας